Діяльність Ордену
Діяльність Ордену

Діяльність Ордену


Організація проведення Зборів покладається на ВЖР «За вільну Україну» (за згодою).


Висвітлення діяльності Лицарів Ордену (з описом конкретних справ та досягнень) здійснюється ВГО “Країна” на загальнодоступному сайті Ордену.


Виготовлення знаків Ордена та нагородних атрибутів, забезпечення існування та медіа-підтримка сайту покладається на ВТО «Орден» (за згодою).


В непрості часи революційних перетворень та жорсткого протистояння зовнішній збройній агресії, питання мобілізації морального духу суспільства набуває принципового, вирішального значення. Коли блискучі перемоги чередуються із болючими поразками, коли реформи йдуть не так швидко, як хочеться, а подекуди й взагалі «не туди», коли стома і зневіра загрожують стати домінуючими настроями більшості, коли здається, що всі шанси вичерпано - на перший план виходять ті, хто готові продовжувати боротьбу до кінця, попри будь-які проблеми і негаразди. Ті, кого із повним правом можна назвати Нескореними.


За таких умов функції нагородної системи будь-якого рівня – державної, відомчої, муніципальної чи громадської – суттєво розширюються. Окрім традиційної ролі морального заохочення мільйонів на прикладі нагордження одиниць, додаються місії об’єднання гідних у нову еліту, залучення найширших верств суспільства до її формування, стимулювання простих громадян до соціально відповідальних дій. Нагорода має стати не лише візуалізованим проявом суспільної вдячності нагородженому – вона повинна слугувати інструментом розбудови держави.


Визначення розумного балансу між форматом духовно-лицарських орденів Середньовіччя і механізмом масових нагороджень новітнього часу здатне стати справжнім відкриттям не лише і не стільки у теоретичній фалеристиці, а, перш за все, у прикладному державотворенні.


Очевидно, що державна, відомчі та муніципальні нагородні системи існують у жорстких процедурних рамках. Прописані десятиліття тому алгоритми відзначення втрачають актуальність, але змінити їх досі не вдалося – на це потрібні роки бюрократичних обговорень, погоджень і затверджень. Ми не маємо цього часу! Реагувати потрібно негайно.


Саме тому єдиним ефективним інструментом зараз є Відкрита нагородна система громадських відзнак – комплекс знаків народної пошани, авторитет котрих створюється поєднанням сімох невід’ємних складових:


  • - відкритістю (кожна дієздатна особа може ініціювати відзначення гідної, на її думку, людини);
  • - прозорістю (висунення кандидатур відбувається під пильним громадським контролем, за участі мас-медіа);
  • - соціальною відповідальністю (ініціатор нагородження відомий суспільству та несе повну моральну відповідальність за повноту і достовірність інформації щодо заслуг кандидата);
  • - ідеологічною спрямованістю дизайну та високою якістю виготовлення відзнак (нагорода має бути гідна нагородженого);
  • - чітким обліком відзначених та тих, хто ініціював нагородження;
  • - загальнодоступністю інформації (відкриті реєстри відзначених та ініціаторів нагородження знаходяться на сайті, в інтернет-просторі);
  • - забезпеченням стійкої комунікації та координованою співпрацею нагороджених врамках орденського братерства всіх лицарів – незалежно від часу прийняття до ордену.


Особливо слід наголосити, що ми розглядаємо нові знаки народної пошани, які створюються в рамках відкритої нагородної системи, не як разовий інструмент морального заохочення, а як безперервний і довготривалий процес, спрямований на зміцнення суспільства і держави.


Лицарі ордену нескорених – авангард цілеспрямованих державотворців, спільнота однодумців-патріотів, орієнтованих на майбутнє. Саме тому ми свідомо відмовляємося від посмертних і колективних нагороджень.


Принциповим є те, що знаки Ордену нескорених – не просто нагорода, а символ особистої відповідальності за те, що відбувається у суспільстві і державі. Саме тому засновники Ордену нескорених першими приймають їх, засвідчуючи високу міру відповідальності за свої подальші дії.


Орден нескорених – принципово новий формат спільноти гідних, нової еліти, яка формується відкрито і прозоро під пильним контролем громади, яка орієнтована не на заохочення минулих – бодай і найвидатніших – подвигів, заслуг і звершень, а на координацію зусиль патріотично налаштованої, професійної, соціально активної спільноти у сталій перспективі.